Ninh Bình Quê Mẹ
Bao lâu rồi ta mới được gặp nhau - Phiên bản có thể in

+- Ninh Bình Quê Mẹ (http://ninhbinhqueme.net)
+-- Diễn đàn: HỘI ĐỒNG HƯƠNG (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Diễn đàn: Giao Lưu - Gặp Gỡ (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Chủ đề: Bao lâu rồi ta mới được gặp nhau (/showthread.php?tid=27273)Bao lâu rồi ta mới được gặp nhau - baby - 12-19-2017

Nhân dịp sinh nhật con chú Lương, một số anh em NB gặp nhau sau thời gian dài vì những lý do cá nhân mà ít có buỗi hội tụ 

[Hình: IMG_0080.JPG]


[Hình: IMG_0078.JPG]

[Hình: IMG_0069.JPG]

[Hình: IMG_0073.JPG]

[Hình: IMG_0074.JPG]

[Hình: IMG_0072.JPG]

[Hình: IMG_0070.JPG]